Skaper vekst for mennesker og organisasjoner

Foredrag

I min konsulentvirksomhet har jeg, i tillegg til karriere coaching for kvinner, et solid ben innenfor fagfeltet utvikling av ledere og det coachende lederskapet. Jeg er bl.a. ansvarlig for levering av lederkurset Coachende Lederskap i Orkla og har bare i denne virksomheten trent flere hundre ledere.

Workshop – coachende lederskap

En grundig og solid styrking av en organisasjons ledelse til å bruke coaching som verktøy. Denne workshopen går systematisk gjennom temaet som overordnet motivasjon, den vil praktisk vise coaching ved å bruke eksempler og sette fokus på hva det er som påvirker en samtale og debrief av øvelsene i ettertid.

Personlig coaching – få konkrete verktøy og kontinuerlig støtte til å nå egne mål

Få konkrete verktøy og kontinuerlig støtte til å nå egne mål. Personlig coaching er et svært personlig valg. Jeg tilbyr derfor først en samtale på telefon eller i person, ca. 30 min, for å finne ut av om vi er en god match. Denne samtalen er uforpliktende og kostnadsfri.