Skaper vekst for mennesker og organisasjoner

Posts made in januar, 2013

Bevisstgjør deg dine verdier

By on jan 29, 2013 in Mental trening, Personlig utvikling, Profesjonell utvikling, Yrkesliv | 0 comments

Mange organisasjoner har et sett av verdier som er uttrykt for eksempel i et verdidokument. Verdiene er ment å være veivisere for bevegelsene i organisasjonens indre liv og hva omgivelsene kan forvente seg fra organisasjonen.  Har organisasjonen for eksempel kvalitet som verdi kan du forvente kvalitet av de tjenester eller produkter organisasjonen leverer. Verdiene...

Read More
Ditt indre skaper det ytre

Ditt indre skaper det ytre

By on jan 25, 2013 in Mental trening, Personlig utvikling, Profesjonell utvikling, Yrkesliv | 0 comments

Ser du på deg selv som en viktig medarbeider for virksomheten? Eller er du mer usikker på hvilken nytte dine jobbprestasjoner har? I min første jobb erfarte jeg ikke å bli sett nok av min leder. Jeg var ofte lei meg grunnet mangelen på positiv oppmerksomhet på meg selv. Jeg opplevde at min leder var mer opptatt av å hjelpe de andre saksbehandlerne enn meg. Jeg...

Read More

All endring starter hos deg selv

By on jan 22, 2013 in Mental trening, Motivasjon, Personlig utvikling | 0 comments

All endring starter hos deg selv. En reise mot realisering av dine ønsker forutsetter at du er i en tilstand som gjør realisering mulig. Du påvirkes av hvordan dine omgivelser responderer på endringer hos deg, men andre menneskers respons vil aldri være avgjørende for om du lykkes. Det er alltid du selv som til syvende og sist sørger for at endringen skjer og med...

Read More

Et meningsfylt arbeidsliv

By on jan 22, 2013 in Motivasjon, Profesjonell utvikling, Yrkesliv | 0 comments

- Det å ha en jobb hvor vi opplever vi blir sett og hvor vi erfarer at vi utfører meningsfulle oppgaver er noen av de viktigste ønskene for oss mennesker å ta på alvor. Du vil alltid søke å bli sett av andre rundt deg i en jobb. Du vil alltid oppleve tilfredsstillelse når du vet at den du er og hva du gjør har en positiv effekt.  Rick Warren ”A purpose driven...

Read More

Forbedringsprosjektet – hva er din grunnleggende holdning og motivasjon?

By on jan 21, 2013 in Motivasjon, Personlig utvikling, Veivalg | 0 comments

Gode holdninger = gode handlinger. En holdning er en tanke som du tror så sterkt på at den fremstår som en sannhet.  M.a.o. en holdning er en tanke som er sterkere enn vanlige tanker. Eks. Jeg vet jeg vil lykkes med forbedringsprosjektet. Eller; Jegser ikke hvordan jeg skal få tid til forbedringsprosjektet.Andre eksempler på gode holdninger: Jeg stoler på at jeg vil...

Read More