Skaper vekst for mennesker og organisasjoner

Personlig coaching – få konkrete verktøy og kontinuerlig støtte til å nå egne mål

Personlig coaching er et svært personlig valg. Jeg tilbyr derfor først en samtale på telefon eller i person, ca. 30 min, for å finne ut av om vi er en god match. Denne samtalen er uforpliktende og kostnadsfri.

Jeg tilbyr følgende alternativer:

Karrierecoaching: Her får du 3 halvannen times samtaler i person eller 4 en times på skype for å definere hva som er den optimale planen for videre karriere samt igangsettelse av minst 3 større grep for å realisere planen. Pris kr. 7.000 eks. mva.

Personlig utvikling: Her kan du velge pakker med 5, 10 eller 15 samtaler på skype eller i person. Prisen avhenger av om samtalene er i person eller skype og reisetid. Kontakt meg gjerne for konkret tilbud.

Master coaching – ledernivå 

Typiske fokusområder er personlig vekst knyttet til lederrollen, strategiske utfordringer og prosessarbeid, herunder økt bevissthet om egne ressurser og hvordan bruke disse på en smart måte. Andre aktuelle områder er coachende lederskap, teamcoaching, prosessledelse, kommunikasjon knyttet egen gjennomslagskraft, hvordan overkomme personlige hindre, skape gode tankevaner, verktøy for trening av ny adferd og perspektivarbeid for ytterligere utnyttelse av eget potensial i samhandling med andre samt hva er klok og kraftfull kommunikasjon i ulike settinger.

Grunnavtalen er en prosess med ca.7-8 måneders varighet. Antall avtalte samtaler i person er 10. I tillegg har lederen  i perioden fri tilgang på meg for kortere eller lengre samtaler pr telefon. Jeg lager oppsummering etter samtalene,

Pris for rammeavtalen er kr. 77.000, basert på ca 38  arbeidstimer.

Referanser oppgis ved forespørsel