Skaper vekst for mennesker og organisasjoner

Referanser

Les hva kundene sier om Start Now Coaching og det Ann Elin har betydd for deres profesjonelle og personlige mestring.

«I en hverdag der det er lett å gå i «jeg-skal-klare-alt-fella» er det nyttig å ta seg tid til å reflektere over hva som gir verdi i livet – både i arbeidslivet og privatlivet. Ann Elin Schüssel har gitt meg noen konkrete og effektive verktøy og metoder for å skille mellom viktig og uviktig. Noen ganger handler det om små påminnelser. Andre ganger handler det om å sette i gang noen prosesser for å få ideer omgjort til handling. Begge deler har vært like verdifulle for meg.».

Hege Guttormsen, kommunikasjonsrådgiver Abelia

«Ann-Elins viden og raushed har kommet mig tilgode i mit samabejde med Ann-Elin under opbygningen af en ny virkesomheds form i min bedrift. Giver raust af egen erfaring og er en god mentor. Hendes støttende, inspirende og levende måde at udvikle mig i denne process har været formidabel. Fra at tvivle på at kunne lykkes har jeg i dag taget skridt på vejen til at min bedrift vil lykkes i fremtiden.».

Berith Mols, www.Mols.no

«Ann Elin har en sterk evne til å forstå det totale bildet – både det som sies og ikke sies – og bryter det ned i aktuelle problemstillinger. Hun utfordrer meg, og gir seg ikke før hun har kommet til kjernen. Ann Elin har lang fartstid som coach, og bruker sin erfaringsbase til å vinkle problemstillinger og løsninger på ulike – og litt annerledes – måter enn jeg ville gjort, det liker jeg. Hun har høy integritet og gir meg noe nytt å tenke på – hver gang vi snakkes. Ann Elin evner å få med seg større grupper slik at de lytter, deltar, inspireres og motiveres.».

Siw Steen, Marketing direktør Orkla Food Norge

«Du har en god evne til å bygge opp om det jeg er god på, bygge selvtillit også i de situasjoner der  min selvkritiske holdning holdt meg tilbake. Dialogen med deg åpnet opp for en dypere forståelse for hva som styrte min adferd- på godt og vondt. Du utfordret meg, og det var jo meningen med å ha en coach. Det var utviklende og en interessant reise.».

Svein R. Kristensen, tidligere skattedirektør 

«Ann Elin forteller meg hvordan jeg kan løse de dagligdagse små og store utfordringene mine, guider meg gjennom de hundrevise valgene jeg tar hver dag. Temaene er allmenne og velkjente. Det er godt å se at andre utfordres av det samme som jeg. Etter å ha lest forstår jeg bedre hvordan jeg fult og helt kan være den ansvarlige personen – i mitt liv.».

Anne Grethe Solberg, PhD sosiologi, konsulent og bedriftsrådgiver

«Med sin måte å demonstrere coaching på, viser Ann Elin Schüssel at coaching kan gjøres enkelt. Gjennom oppriktig tilstedeværelse og interesse for den som coaches viser hun også at coaching kan gjøres svært effektfullt. Dette gir inspirasjon for deltagerne til å våge å bruke seg selv.».

Helen Tviberg Bjørnholdt, seniorrådgiver HR, DnB Nor

«Jeg hadde ikke klart å blomstre som leder uten coachingen av Ann Elin. For en leder er det viktig å få påfyll underveis. Coachingen bidrar til at jeg fokuserer på mine ressurser og hvordan jeg skal bruke dem.».

Gunn Berthelsen, adm. dir. i Deltagruppen