Skaper vekst for mennesker og organisasjoner

Workshop – coachende lederskap

I innledende runde settes det fokus på temaet; coachende lederskap – et lederskap som utvikler både leder og medarbeider. Definere coaching og lederskap satt i sammenheng:

  1. Hvorfor er dette aktuelt hos dere? Hva skjer i organisasjonen som gjør det nødvendig å  fokusere mye mer på selvutvikling og bevisstheten om vårt indre? Får frem hensikten med dette fokuset
  2. Hva påvirker enkeltindividets prestasjoner? Ytre tiltak (fra omgivelsene inn mot  individet) og indre ”tiltak”/systemer som påvirker oss innenfra. Få frem meninger og refleksjoner fra gruppen.

Demonstrasjon av coaching, ca. 20 min.: Invitere en fra gruppen opp. Fokus på de indre systemene som påvirkes i en samtale hvor den andre skal bevisstgjøres. Få frem at fremtidstanker motiverer. Bruke coaching-veikartet fra «Hva vil du?»- boken som struktur.
Debrief av coachingen. Hvordan var coachen som hadde påvirkning? Hvordan virker kartet i en utviklingssamtale? Andre refleksjoner?
Øving på coaching veikartet 2 spann; 20 min hver og 3 min feed-back. Fokus;

  • Steg 1 Hvordan er jeg som leder i dag som påvirker andres prestasjoner?
  • Steg 2. Hvordan ønsker jeg å påvirke andres prestasjoner i fremtiden – for eksempel 1 år fra nå av.
  • Steg 3. Sett fra fremtiden; hvordan kom jeg hit; Hva var konkrete steg? Hva/hvem hjalp meg? (gjøren) Hvordan var jeg? (væren)

Debrief av øvelsen:

  1. Få frem bruk av  metoden: Hva virker og hvorfor?
  2. Få frem innholdet; Hva skjer når du påvirker? Hva er forutsetningene sett fra lederens indre? Hvor er oppmerksomheten? Hva er fraværende
  3. Få frem essensen i prestasjoner: Trygghet og motivasjon som pilarer. Hindringene sees mest på  individuelt plan; jeg begrenser meg selv/jeg lar meg begrense utenifra; konsekvensen er at jeg som individ tar ansvar innenfra. Gode prestasjoner  kommer da som en refleks fra et mer utviklet indre og bevisste valg som  bringer meg selv, mitt team og min organisasjon videre

Oppsummering og mulighet for spørsmål.

Eksempel på en work-shop som denne tar ca. 2 1/2 time
Pris kr. 12.000 (forutsatt Oslo/Bærum området) antall deltakere fra 6 – ca. 60.

Det er også mulig å bestille lengre programmer som går over 2-4 kursdager. Her kan antall deltakere være fra 6 – maksimalt 30. Pris per deltaker per dag er ca. kr. 2.500. Min kr. 15.000 og maksimalt kr. 25.000 per dag. Kostnad for boken «Coaching- effektfull ledelse» kommer i tillegg.