Skaper vekst for mennesker og organisasjoner

Workshop – Hva vil du?

Hva vil du skape gjennom jobben din?

Personlig coaching som beskrevet i «Hva vil du?»-boken bygger på at vi skaper vår egen realitet. Hvert menneske gjør flere valg daglig som påvirker hvordan jobb livet oppleves. Det er lett å klage over mangler i omgivelsene våre og vanskeligere se etter hvordan vi selv bidrar aktivt eller passivt til vår realitet.  I denne work-shopen blir deltakerne stimulert til å tenke mer over sine muligheter for endring til det bedre. Både når det gjelder å oppnå bedre resultater og relasjoner til kolleger og kunder.

Eksempel på program:
Innledende refleksjoner: Hvordan vi i vårt indre skaper vår realitet gjennom våre holdninger, troer, følelser, tanker, valg og beslutninger.
Gjennomgang av de 13 prinsippene i boken med konkrete eksempler på hvordan møter vi det som foregår på innsiden av oss og det som skjer i våre omgivelser.
Øvelser for deltakerne for å styrke deres selvbevissthet som kan lett gjentas i det daglige.