Skaper vekst for mennesker og organisasjoner

Foredrag

I min konsulentvirksomhet har jeg, i tillegg til karrierecoaching for kvinner, et solid ben innenfor fagfeltet utvikling av ledere og det coachende lederskapet. Jeg er bl.a. ansvarlig for levering av lederkurset Coachende Lederskap i Orkla og har bare i denne virksomheten trent flere hundre ledere.

Samtidig har jeg siden oppstarten i 1998 jobbet både individuelt med ledere og lederteam. I tillegg har jeg skrevet bok om temaet, Coaching – effektfull ledelse, hvordan å lede andre til faglig og personlig vekst (utgitt 2000).

Hva gjør de beste lederne som lykkes både med å skape solid økonomisk vekst og forvalte humankapitalen (de ansatte) på en god måte?

Hva kjennetegner de beste lederne, sett ut fra min praksis, innenfor disse områdene:

  • Hvordan utvikle egne medarbeidere?
  • Hvordan skape et godt lederteam?
  • Hvordan utvikle en human prestasjonskultur?
  • Hvordan selv sørge for å ha det godt i hverdagen som leder?
  • Hvordan sørge for å tenke ofte nok strategisk i hverdagen?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan jeg kan bistå med min erfaring og kunnskap.